Rada Rodziców przy Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
 

01-442 Warszawa, ul. J. Brożka 1a
NIP 527-22-27-648

Rada Rodziców ZWPEK (zgodnie ze Statutem ZWPEK oraz Regulaminem Rady Rodziców)
ustaliła dobrowolną składkę miesięczną w wysokości 30 zł. – kwartał: 70 zł.

Rodzeństwa:
– za 2 dziecko: 20 zł. /kwartał: 130 zł. tj. 70 zł. + 60 zł./,
– za 3 dziecko: 10 zł. /kwartał: 160 zł. tj. 70 zł. + 60 zł. + 30 zł./

Wpłat należy dokonywać na nr konta:
18 1240 2034 1111 0000 0307 2518
Bank: PKO S.A. XIII O/Warszawa
tytułem: VOJ  imię i nazwisko dziecka, instruktora (rodzaj zajęć)