Regulamin V Ogrodu Jordanowskiego

Logo V O J.JPG

V OGRÓD JORDANOWSKI W WARSZAWIE

01-226 WARSZAWA, UL. LUDWIKI 2/4

 

Teren V Ogrodu Jordanowskiego jest administrowany przez

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, ul. Brożka 1A, tel. (22) 836-13-13

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TERENU I PLACÓW ZABAW V O.J.

 

 • TEREN V OGRODU JEST OTWARTY:

      OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA W GODZ. 9.00 – 21.00

      OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 KWIETNIA W GODZ. 9.00 – 19.00
      ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA TERENU V O.J. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGRAŻAJĄCYCH           BEZPIECZEŃSTWU ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH!

 

 • KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH PRZEZ DZIECI DO LAT 7 DOZWOLONE JEST TYLKO POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.

 

 • PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECI POWIERZONE OPIECE NAUCZYCIELI, CZYLI ZAPISANE I UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH.      
  ZAPISU DZIECI I MŁODZIEŻY DOKONUJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI.

 

 • PIERWSZEŃSTWO W KORZYSTANIU Z TERENÓW SPORTOWYCH MAJĄ UCZESTNICY ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ V O.J.

 

 • Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I SPRZĘTU TERENOWEGO NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM.

 

 • ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z URZĄDZEŃ PLACU ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NIE WOLNO KORZYSTAĆ NASTOLATKOM, MŁODZIEŻY I DOROSŁYM.

 

 • NISZCZENIE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU TERENOWEGO BĘDZIE KARANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

 

 • KORZYSTANIE Z ROWERÓW, HULAJNÓG, DESKOROLEK, ROLEK ORAZ E‑POJAZDÓW JEST MOŻLIWE WYŁĄCZNIE W SPOSÓB NIEZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU INNYCH OSÓB NA TERENIE I NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORZYSTAJĄCYCH Z URZĄDZENIA.

 

 • ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ ODPOWIADAJĄ RODZICE.

 

 • NA CAŁYM TERENIE V OGRODU JORDANOWSKIEGO ZABRANIA SIĘ:

 

 • PALENIA TYTONIU ORAZ PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

 • WNOSZENIA I SPOŻYWANIA ALKOHOLU (W TYM PIWA) ORAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

 • WNOSZENIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ SUBSTANCJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU

 • PRZEBYWANIA W STANIE NIETRZEŹWYM ORAZ POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

 • WPROWADZANIA PSÓW

 • ZAŚMIECANIA I DEWASTACJI OBIEKTU

 • NISZCZENIA ZIELENI ORAZ MIENIA PLACÓWKI

 • PALENIA OGNISK I GRILLOWANIA

 • ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ I IMPREZ, NAGRYWANIA PROGRAMÓW I FILMÓW – BEZ ZGODY DYREKTORA

 • DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

 • WJAZDU SAMOCHODÓW NIENALEŻĄCYCH DO PRACOWNIKÓW I GOŚCI V O.J.

 

PROSIMY O KONTAKT W SYTUACJACH:

 

 • ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA, ŻYCIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU I NA TERENIE VOJ

 • ZAOBSERWOWANIA PICIA ALKOHOLU, BRANIA NARKOTYKÓW I UŻYWEK

 • NIEWŁAŚCIWEGO, AGRESYWNEGO ZACHOWANIA

 • NISZCZENIA MIENIA PLACÓWKI

 

PRACOWNICY V O.J. -  tel. 511-761-462

STRAŻ MIEJSKA - tel. 986

POLICJA – tel. 997 lub 112

DYREKTOR ZWPEK - tel. (22) 836-13-13

PRACOWNICY FIRMY OCHRONIARSKIEJ – NA TERENIE PLACÓWKI w godz. 19.00-06.00 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w weekendy i święta.

 

OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINU BĘDĄ ZMUSZONE DO OPUSZCZENIA TERENU.